Perforn

GLAVNA

Model čiju ispunu čine aluminijumski perforirani lim okruglih ili četvrtastih rupa raznih odnosa dimenzija.

Boje

RAL CARD

Aluminijumske ograde i kapije modeli "Perforn"

Aluminijumske ograde i kapije

 

Nema komentara.